Одржавање хигијене у здравственој установи

Чишћење простора, опреме и намештаја у здравственој установи је веома важно за заштиту здравља свих пацијената, запослених, и посетилаца. Одржавање хигијене у свакој здравственој установи је неопходан и важан корак у очувању здравља свих: запослених, пацијената и посетилаца. 

Битан елемент свакодневног рада здравствене установе представља и едукација запослених. Дом здравља Горњи Милановац је кроз активности Комисије за интрахоспиталне инфекције организовао интерну едукацију за хигијеничарке у нашој установи. Кроз видео презентације и дискусију, запослене су упознате са иновативним приступима одржавања хигијене у здравственим установама. Следећи материјал, достављен из Института за јавно здравље – др Милан Јовановић Батут, хигијеничарке Дома здравља Горњи Милановац и заменица главне сестре Дома здравља Горњи Милановац, вмс Нада Зорић, дискутовале су о начинима имплементације понуђених решења за одржавање хигијене. Изнете идеје биће додатно анализиране и имплементиране у свакодневни рад, према могућностима Дома здравља Горњи Милановац.

Održavanje higijene u zdravstvenoj ustanoviOdržavanje higijene u zdravstvenoj ustanoviOdržavanje higijene u zdravstvenoj ustanovi
.


поделите!

пратите нас!