ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2024.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2024. годину

2023.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2023. годину

2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2022. годину

2021.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2021. годину

2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2020. годину

13.05.2020.
Јавна набавка - санитетски материјал-алергени
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори

08.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Санитетски материјал 2019/1
Обавештење о обустави поступка

28.12.2018.
Јавна набавка - Одржавање и унапређење ''Heliant healt'' здравственог информационог система
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

26.12.2018
Набавка путничких возила за потребе Дома здравља у Горњем Милановцу - Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 1. партија
Обавештење о закљученом уговору 2. партија

24.12.2018
Осигурање лица, имовине, моторних возила и осигурање од опште одговорности за 2019. годину - Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

24.12.2018
Санитетски материјал за 2019. годину - Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

24.12.2018
Стоматолошки материјал за 2019. годину - Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка

18.12.2018
Санитетски материјал за 2019. годину - Одлуке о додели уговора и обустави поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка за партије 28, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63

18.12.2018
Стоматолошки материјал за 2019. годину - Одлуке о додели уговора и обустави поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка за партије 9 и 10
Одлука о обустави поступка за партије 11 и 40

14.12.2018
Јавна набавка - Набавка путничких возила за потребе Дома здравља у Горњем Милановцу
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

14.12.2018
Јавна набавка - Осигурање лица, имовине, моторних возила и осигурање од опште одговорности за 2019. годину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

30.11.2018
Санитетски материјал за 2019. годину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

поделите!

пратите нас!