Одељење за здравствену заштиту деце и омладине

 

 

Бројеви телефона

др Миленковић-Радојевић Драгана

032 515 0 138

др Радојевић Слободан

032 515 0 139

др Вуковић-Павловић Вукана

САВЕТОВАЛИШТЕ

др Миловановић Владимир

032 515 0 140

др Манојловић Маријана

 

др Сања Ђуровић

 

 


Адреса: Војводе Милана 37

Делатност одељења за здравствену заштиту деце и омладине одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко терапијских мера у здравственој заштити деце и омладине, у кући и установама за колективни боравак деце у складу са стручно-методолошким упуством, и обухвата:

- преглед и контролу здравља новорођене деце

- систематске и контролне прегледе здраве одојчади и мале деце

- здравствено-васпитни рад са родитељима и децом као и партнерима у заједници (васпитачи, психолози, наставници, педагози и др)

- спровођење вакцинације деце према важећем календару вакцинације;

- спровођење активне здравствене заштите деце у колективима (јаслицама, вртићима);

- прегледе деце пред одлазак у дечији колектив

- дијагностику и лечење деце

- здравствену заштиту деце ометене у психо-физичком развоју

- спровођење активне здравствене заштите о правилним физичким активностима код деце

- систематске и контролне прегледе деце школског узраста

- спровођење вакцинације школске деце према важећем календару вакцинације

- спровођење активне здравствене заштите деце у колективима: школама, интернатима и специјалним школама

- прегледе деце пред одлазак на летовање, климатско лечење, рекреативну наставу, у колектив и такмичења у оквиру спортских активности

- учешће у прегледима за професионалну оријентацију ученика при упису у средње школе

- обављање ултразвучних прегледа деце


Распоред смена лекара Одељењa за здравствену заштиту деце и омладине:

НАПОМЕНА: распоред се редовно ажурира на почетку сваког радног месеца.


поделите!

пратите нас!