Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Начелник службе

Др Перо Лозо

доктор стоматологије


Рођен 22.07.1981.год. у Мостару (БиХ).

Средњу медицинску школу (смер стоматолошки техничар) завршио у Чачку 2000. год. Стоматолошки факултет уписао 2001. године у Фочи и као најбољи апсолвент у генерацији добио "Плакету универзитета Источно Сарајево" 2006. године.

Након обављеног приправничког стажа од 12 месеци (Дом здравља Горњи Милановац и Чачак), волонтирао у приватној стоматолошкој служби 2009. - 2011. године.

Од 2011. године запослен у Дому здравља Горњи Милановац, посао доктора стоматологије обављао у амбуланти у Прањанима до септембра 2016. год, од када прелази на место начелника стоматолошке службе, обављајући посао доктора стоматологије на стоматолошкој служби Дома здравља.


Одељења у оквиру службе:

Одељење - Дечија и превентивна стоматологија


Одељење - Општа стоматологија


Одсек - Ортопедија вилица


Одсек - Орална хирургија


Делатност службе одвија се кроз методе тимског рада према стручно- методолошком упуству, и обухвата:

- систематски рад на спречавању, раном откривању, лечењу, контроли и рехабилитацији становника са неправилностима и обољењима орофацијалног система,

- систематске прегледе уста зуба, у циљу предузимања мера унапређења оралног здравља и санације нађеног стања,

- програмски здравствено васпитни рад са здравим и болесним становништвом,

- лекарске прегледе у циљу дијагностиковања, лечења, рехабилитације оболења уста и зуба у установи, издвојеним амбулантама, а по потреби и у кући грађана,

- ортодонтску превенцију и санацију неправилности у развоју уста, зуба и орофацијалног система,

- протетску терапију и рехабилитацију.


-хируршка интервенција из области оралне хирургије и плантологије


Адреса: Тихомира Матијевића 1


Распоред смена лекара Службe за стоматолошку здравствену заштиту:

НАПОМЕНА: распоред се редовно ажурира на почетку сваког радног месеца.


поделите!

пратите нас!