Одељење опште медицине 1
са превентивним центром

 

Бројеви телефона

др Бојан Павловић - шеф одељења

032 515 0 132

др Славка Ђорђевић

032 515 0 133

др Љиљана Станојевић

032 515 0 135

др Зорица Дмитровић

032 515 0 130


Aдресa Тихомира Матијевића 1


Делатност Одељења опште медицине 1, Службе за здравствену заштиту одраслих становника, одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко-терапијских мера у складу са стручно методолошким упутством и обухвата:

- систематске прегледе и мере у циљу унапређења здравља становништва

- идентификација фактора ризика за хронична незаразна обољења

- циљане прегледе ради раног откривања малигних обољења (Са- дебелог црева)

- вакцинацију и друге превентивне мере у циљу спречавања и сузбијања заразних болести

- здравствено васпитни рад са одраслим становништвом

- прегледе у циљу постављања дијагнозе, лечења и рехабилитације

- упућивање пацијената на специјалистичке прегледе, а по потреби и у стационарне установе секундарног и терцијалног нивоа ради испитивања, лечења или рехабилитације

- пријављивање и одјављивање заразних, малигних и хроничних незаразних обољења од већег социо-медицинског значаја

- припрему медицинске документације за лекарске комисије

- обављање индивидуалног и групног здравственог васпитног рада


Распоред смена лекара Одељењa опште медицине:

НАПОМЕНА: распоред се редовно ажурира на почетку сваког радног месеца.


поделите!

пратите нас!