Одељење поливалентне патронаже

Одговорна сестра одељења:

Бројеви телефона

виша медицинска сестра Нада Зорић

062 803 51 42


Aдресa: Тихомира Матијевића 1


Делатност одељења поливалентне патронаже обухвата:

-програмску здравствену заштита са здравим и болесним појединцима свих популационих група у породици и широј заједници,

-здравствено васпитни рад, обучавање вештинама и предузимање мера очувања здравља рањивих и специјалних категорија становништва (труднице, породиље, бабињаре, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца и стари),

-спровођење одређених активности у породици по сигнал налогу лекара Дома здравља,

-остваривање контаката и помоћ при смештају лица у установе социјалне заштите


поделите!

пратите нас!