ДОКУМЕНТАЦИЈА


1) СТАТУТ ДОМА ЗДРАВЉА


2) МИСИЈА И ВИЗИЈА


3) СТРАТЕШКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА


4) ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА


5) ПРАВИЛНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


6) ПОСЛОВНИ КОДЕКС ДОМА ЗДРАВЉА


7) ПОСЛОВНИЦИ О РАДУ ОРГАНА ДОМА ЗДРАВЉА


8) ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА


9) ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА


10) ЗАВРШНИ РАЧУН ДОМА ЗДРАВЉА


11) ПЕРИОДИЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ


12) ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ


13) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ


14) ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА


15) ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ


16) ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР


17) СПИСАК МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ У ДЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


18) КАПИТАЦИЈА


19) КОВИД 19 - ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ


20) ОГЛАСИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ


21) ЗАКЉУЧАК О ПОЧЕТКУ РАДА САВЕТОВАЛИШТА ЗА ДИЈАБЕТЕС


22) ПРЕДЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ БОЛОВАЊА-ОБРАЗАЦ


ДОПИС О ОТВАРАЊУ ДОДАНИХ ТЕРМИНА


Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања


Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023.годинуподелите!

пратите нас!