Одсек Саветовалиште са превентивним центром


Радно време:


Понедељак,среда,петак 07-14:00 часова (без лекара)Уторак,четвртак 07-17:00 часова (уз присуство лекара од 10-17:00 часова)Број телефона:032/5150124 064/8090572Aдресa: Тихомира Матијевића 1


Делатност одсека Саветовалиште са превентивним центром обухвата:- Антропометријска мерења;

- Мерење крвног притиска;

- Израчунавање BMI и WHR индекса;

- Обука за контролу гликемије (на таште и пост прандијалне) и давање инсулина;

- Индивидуални здравствено - васпитни рад;

- Превенцији фактора ризика за настанак болести (стрес, гојазност, лоша исхрана, недовољна физичка активност);

- Указивању на здраве стилове живота као превенције компликација дијабетеса;

- Групни рад;

- Здравствена предавања која обухватају како превентивне теме, тако и теме које су од интереса за сам ток лечења, као што су обука за самодавање инсулина, за самоконтролу гликемије у кућним условима, а самим тим и обука за израду профила гликемије, као и друге активности;

- телефонско саветовалиште намењено корисницима услуга за давање информација и савета о здравим стиловима живота;

- организовање групног и индивидуалног здравствено-васпитног рада и едукација корисника услуга о превенцији фактора ризика за хронична незаразна обољења;

- интеграција и координација свих превентивних активности у ДЗГМ, а у циљу што успешније промоције здравља и превенције болести становништва.


Саветовалиште са превентивним центром просторно обавља своју делатност на локацији Ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац.поделите!

пратите нас!