МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Међународни дан младих обележава се сваке године 12. августа, скретајући пажњу на значај младих у друштву, као и на проблеме са којима се суочавају, на културна и правна питања омладине, ученика, студената. Процењује се да млади испод 25 година чине половину светске популације, док подаци за Републику Србију указују да ова категорија чини једну шестину укупног становништва. У част овог дана, широм света се одржавају културне манифестације, радионице, концерти и трибине са темом коју сваке године изабере оснивач манифестације – Уједињене нације. 

Како је младалаштво период бурних психичких, физичких и социјалних промена, који могу бити сами по себи извор стреса и преиспитивања, али како и савремени живот доноси додатне притиске и изазове, здрављу  и менталној хигијени младих треба дати посебан значај кроз промоцију здравих стилова живота и превенцију ризичних понашања.

Велику улогу у понашању младих имају окружење у коме одрастају, утицаји породице, школе, медија, јавности, вршњака, кроз моделе понашања који их окружују. Да ли ће млади прихватити здрав стил живота или бити склони ризичним понашањима у великој мери зависи од понашања одраслих особа из њиховог окружења – родитеља, здравствених и просветних радника, али и шире заједнице, због вредности које постављају и квалитета и услова живота које обезбеђују. 

Веома је важно знати да је најдоследнији предиктор менталног здравља квалитетан однос између родитеља и детета, па и у периоду младалаштва родитељи имају значајну улогу у одлучивању шта би њихова деца требало да раде, а шта не. Ако они нису заинтересовани да уче своју децу здравим навикама и покажу им то кроз позитиван пример - својим понашањем, уколико они нису присутни, сви други напори ће теже уродити плодом. 

Фактори који делују на здравље доносе се у школу из породице, као и све остало, а у школском окружењу се појављују нови фактори чије дејство потиче из школске средине – школски програм, просветни радници, утицај вршњака. Ипак, велику одговорност за очување и унапређење сопственог здравља носе и сами млади, јер од њих зависи у којој мери и на који начин ће применити оно што су научили.

С љубављу Ваш,


ДЗГМ.


поделите!

пратите нас!