Корисни телефони

ИНФО ЦЕНТАР

515 0 141

515 0 142ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ШАЛТЕР

515 0 138

515 0 139

САВЕТОВАЛИШТЕ ДИСПАНЗЕР ЗА ДЕЦУ

515 0 140АМБУЛАНТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

ШАЛТЕР

515 0 143ОПШТА МЕДИЦИНА

ДР ЗОРИЦА ДМИТРОВИЋ

ДР МИЛКА ВУКОМАНОВИЋ

515 0 130

ДР СЛАВКА ЂОРЂЕВИЋ

ДР МИЛЕНА НЕДЕЉКОВИЋ

515 0 133

ДР ДАНИЈЕЛА СТАНОЈЕВИЋ - НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

ДР ЉИЉАНА СТАНОЈЕВИЋ

ДР МАРИЈА ПЕТРОВИЋ

515 0 135

ДР ДЕСА ВУЈИЋ МИЛОШЕВИЋ

ДР МАРИНА КОЈАДИНОВИЋ

515 0 132

ДР НАДА ЈОКСИМОВИЋ

ДР БИЉАНА ВУЧКОВИЋ

515 0 134

ДР БОЈАН ЛАЗИЋ

ДР ДИВНА СИМОВИЋ ШИЉКОВИЋ

515 0 131

МЕДИЦИНА РАДА - ТЕСТИРАЊЕ

515 0 137КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ

ДР МИРЈАНА НИКИЋ

ДР ЈОВАН НИЋИФОРОВИЋ

710-329СТОМАТОЛОГИЈА

 

ДР ПЕРО ЛОЗО - НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

ДР МИЛАН МАРКОВИЋ

515 0 116

ДР ВЕСНА БОРОВЊАК

ДР СНЕЖАНА СПАСИЋ

515 0 119

ДР БИЉАНА ЈЕВТОВИЋ

ДР МИХАИЛО ДРИНЧИЋ

515 0 120

ДР СВЕТИСЛАВ ИВАНОВИЋ

ДР ГОЈКО МИЛИВОЈЕВИЋ

515 0 122

ДР ГОРИЦА ЈАНКОВИЋ

515 0 123

АМБУЛАНТЕ НА ТЕРЕНУ

ПРАЊАНИ

515 0 148

БЕРШИЋИ

515 0 149

ВРАЋЕВШНИЦА

515 0 150

РУДНИК

515 0 151

ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ

515 0 152

ГОРЊИ БАЊАНИ

515 0 153

ТАКОВО

515 0 154

КАМЕНИЦА

515 0 155

БОЉКОВЦИ

515 0 156

ШИЛОПАЈ

515 0 157

УГРИНОВЦИ

515 0 158

БРЂАНИ

515 0 159

МЕТАЛАЦ

515 0 160

ДРАГОЉ

515 0 161

поделите!

пратите нас!