Одељење за послове одржавања хигијене

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊа ХИГИЈЕНЕ:


Број телефона: 032/5150115

Адреса: Тихомира Матијевића 1Задужено је за квалитетно и правовремено обављање следећих послова:

- послова одржавање чистоће у зградама у којима делатност обављају запослени у Дому здравља;

- послова одржавање хигијене;

- послове санитетске чистоће;

- других сличних послова који по својој природи спадају у ову врсту послова, а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.


поделите!

пратите нас!