ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2021.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2021. годину

2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки за 2020. годину

13.05.2020.
Јавна набавка - санитетски материјал-алергени
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори

08.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Санитетски материјал 2019/1
Обавештење о обустави поступка

28.12.2018.
Јавна набавка - Одржавање и унапређење ''Heliant healt'' здравственог информационог система
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

26.12.2018
Набавка путничких возила за потребе Дома здравља у Горњем Милановцу - Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 1. партија
Обавештење о закљученом уговору 2. партија

24.12.2018
Осигурање лица, имовине, моторних возила и осигурање од опште одговорности за 2019. годину - Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

24.12.2018
Санитетски материјал за 2019. годину - Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

24.12.2018
Стоматолошки материјал за 2019. годину - Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка

18.12.2018
Санитетски материјал за 2019. годину - Одлуке о додели уговора и обустави поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка за партије 28, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63

18.12.2018
Стоматолошки материјал за 2019. годину - Одлуке о додели уговора и обустави поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка за партије 9 и 10
Одлука о обустави поступка за партије 11 и 40

14.12.2018
Јавна набавка - Набавка путничких возила за потребе Дома здравља у Горњем Милановцу
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

14.12.2018
Јавна набавка - Осигурање лица, имовине, моторних возила и осигурање од опште одговорности за 2019. годину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

30.11.2018
Санитетски материјал за 2019. годину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

поделите!

пратите нас!