КОНТАКТ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Тихомира Матијевића 1

Матични број: 17776037

ПИБ: 106106068

Жиро рачун буџетски: 840-798661-45

Жиро рачун сопствени: 840-783667-19

Е-маил: dzgm@dzgm.rs


Директор: др Александар Чивовић

Главна сестра: Јасминка Топаловић


КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 032 515 0 110

ФАКС 032 721 040

ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА 032 515 0 128

ИНФОРМАЦИЈЕ,ЖАЛБЕ,ПРИЈАВE 032 515 0 115

ПРАВНИК 032 515 0 112

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ 032 515 0 144

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - ЈЕЛЕНА БОРИСАВЉЕВИЋ 032 515 0 112

поделите!

пратите нас!